Památky


Pevnost Tower of London stojí v Londýně již více než 900 let. V minulosti byl Tower nejen pevností, ale také královským palácem, vězením, mincovnou a královskou ZOO. Tower of London se stal svědkem mnoha významných událostí v britské historii. V centru pevnosti stojí White Tower, nebo-li Bílá Věž, která byla postavena za Viléma Dobyvatele a je tak vůbec nejstarší částí. Bloody Tower, sloužila jako vězení a byla místem mnoha slavných poprav. V tzv. Krvavé Věži ztratila svou hlavu například Anne Boleyn, Catherine Howard či Walter Raleigh.

Dnes je možné v útrobách pevnosti shlédnout korunovační klenoty, muzeum zbraní a další zajímavé expozice. Tower of London má své vlastní strážce, kteří jsou nazývání Yeoman či neoficiálně Beefeatres. Oblečeni jsou do uniforem, které si dochovaly svojí podobu z tudorovské doby.

Nedaleko pevnosti Tower of London se přes řeku Temži tyčí jeden z nejslavnějších zvedacích mostů světa – Tower Bridge. Postaven byl již v roce 1894, má rozpětí 244 metrů a jeho dominantou jsou dvě vysoké věže, v nichž se dnes ukrývá expozice věnována historii Tower Bridge. Novinkou pro turisty jsou prosklené plošiny na výškových lávkách ve výšce 42 metrů. Návštěvníci tak mohou pozorovat shora čilý ruch na mostě. Lávky jsou z tvrzeného skla, jsou dlouhé 11 metrů a široké 1,8 metru. Cena se vyšplhala k jednomu milionu britských liber (zhruba 35 milionů korun). Jedním z největším zážitků je spatřit zvedání mostních rámů, k čemuž dochází asi 500krát za rok.

 

Tower_Bridge_in_London

Buckinghamský palác je místem, kde žije nejen královna a její rodina, ale také vévoda z Yorku – princ Andrew a princ Edward se svojí rodinou.

Buckinghamský palác byl původně dům, který nechal zbudovat vévoda z Buckinghamu pro manželku v roce 1703. Jiří IV. začal toto rodinné, sídlo v roce 1826 přeměňovat na královský palác. Přestavba trvala až do roku 1837, kdy se Buckingam stal oficiálním sídlem britské monarchie.

Celý palác má asi 600 pokojů. Z toho 52 slouží královně a jejím hostům, dalších 78 je koupelen, 92 kanceláří a jeho součástí je i kino a plavecký bazén. Buckingham má také svoji vlastí poštu a policejní stanici.

Budovy parlamentu, jenž stojí na břehu Temže, jsou sídlem obou komor parlamentu Spojeného království. Jeho nejslavnější částí je věž, v níž se ukrývá zvon Big Ben. Tento 13-ti tunový kolos odbíjí každou hodinu slavnou melodii.

Westminsterské opatství je jednou z nejstarších staveb v Londýně a patří k nejvýznamnějším náboženským centrům v zemi. Mnoho slavných osobností a členové královské rodiny zde našli své místo posledního odpočinku. Zakladatelem opatství byl Edward the Confessor, který je pohřben ve zdejší kapli. Westimnsterské opatství je místem, kde jsou korunováni panovníci již od roku 1066, kdy zde byl korunován Vilém dobyvatel.

Westminster_Abbey_London_900px