Temže


Řeka Temže je dlouhá pouhých 346 km, přesto je nejdelší řekou v Anglii a druhou nejdelší řekou ve Spojeném království.
Temže pramení v Cotswold Hills v Gloucestershire, odkud teče na východ. Protéká univerzitním městem Oxford (kde je místními nazývána jako řeka Isis), Londýnem a ústí do Severního moře.
Řeka byla významnou obchodní a dopravní cestou již od prehistorických dob. Po celou dobu středověku byla Temže jednou z hlavních dopravních cest v Londýně. Čluny a říční lodě zde vozily potravu, dřevo a zásobovaly město prakticky vším. Mimo jiné zde existovala jakási lodní přeprava, která sloužila lidem, kteří se chtěli dostat na druhý konec města. V 18. století byla Temže významnou obchodní cestou. Lodě začali do Londýna přivážet čaj, hedvábí a koření, cukr a železnou rudu, což přispělo k rozvoji města. Řeka byla v této době tak přeplněná, že přijíždějící lodě musely čekat mnohdy až několik dní podél břehu, než se dostaly do přístavu.

Podél řeky Temže bylo v průběhu historie vybudováno několik královských paláců, jejichž krásy můžeme obdivovat dodnes. Jedná se například o Windsor, Hampton Court, Richmnond, Kew, Westminster, Tower of London a Greenwich.

Řeka Temže byla kdysi daleko širší a mělčí než je dnes. V průběhu staletí bylo její koryto upravováno a mnoho jejích přítoků protéká londýnským podzemím. Vzhledem k tomu, že Londýn byl často ohrožován přílivovou vlnou, byly na jeho ochranu vybudovány protipovodňové bariéry. Jejich stavba proběhla v letech 1974 až 1982 a jedná se o nějvětší stavitelné zábrany proti záplavám na světě.

1280px-Thames_Barrier_London

Řeka Temže se v minulosti stala místem, kde se pořádaly takzvané trhy Frost. Mezi léty 1550 až 1750 bylo podnebí v Británii nezvykle chladné. Toto období bývá nazýváno jako malá doba ledová. Zimy byly tak chladné, že Temže zamrzala téměř každý rok. V roce 1608 se zde uskutečnil první trh, který si Londýňané velmi oblíbili. Na zamrzlou Temži chodívali dokonce hrát hru, která byla podobná dnešnímu bowlingu.